KALİTE POLİTİKASI

Başarılı bir şirkette kârlılık, kalite, sürdürülebilir kalkınma ve sosyal sorumluluk konularında taviz verilemez. Şirketteki görevimiz ne olursa olsun, hepimizin Kalite Politikamıza aşina olması önemlidir. 

Müşterilerimiz bize güvenmeli

• Temel ilke, müşterilerimizin bize ve ürünlerimize her zaman güven duymalarıdır. Bu nedenle, şirket kültürünün ve işinin ayrılmaz bir parçası olarak kalite ve teslimatın önemini vurguluyoruz.

• Kalite güvencesi, gelecekteki büyümemiz için önemli bir platform ve müşterilerimizin ürünlerimizi ve hizmetlerimizi seçmesinin önemli bir nedenidir.

• Ürünlerimiz ve operasyonlarımız gerekli standartları karşılayacak ve mümkün olduğunda müşteri beklentilerini aşacağız. 

• Pazarın ve bireysel müşterilerin ürün ve hizmetlerimizin kalitesini nasıl algıladığını düzenli olarak değerlendirecek ve belgeleyeceğiz. Değerlendirmelerin bulgularına anında yanıt vereceğiz.

Sıfır hata hedefliyoruz 

• Kalite ile ilgili hususlar, süreçlerimizin her aşamasında “sıfır hata” ilkesini esas alacaktır.

• Geliştirme faaliyetlerimizin amacı, müşteri beklentilerini doğru şekilde karşılayan, “sıfır hata” ilkesine göre üretilebilen, sağlam ve güvenilir ürünler yaratmak olacaktır.  

• “Sıfır hata” ilkesi satın alma, üretim, dağıtım ve hizmete entegre edilecek

Sürekli iyileştirmeye odaklanıyoruz 

• Çalışanlarımız kalite ile ilgili konularda eğitim alacak ve sürekli iyileştirme çalışmalarına aktif ve sorumlu bir şekilde dahil olacaktır.

• İnsanları ve çevreyi korumaya yönelik önlemlerden sonra, bir arıza veya kusur tespit edildiğinde ya da bir arıza veya kusur oluşma riski olduğunda kalite ile ilgili konulara en yüksek öncelik verilir.

• Verimli ve iyi yönetilen bir iş yaratmak için sistematik olarak çalışacağız. 

• Faaliyetlerimiz ISO 9001 sertifikasına veya eşdeğer bir kalite yönetim sistemine sahip olacaktır.  

Tedarikçilerimizden yüksek standartlar bekliyoruz

• Satın aldığımız veya taşeronlara verdiğimiz ürün ve hizmetlerin kalite standartları, kendimize empoze ettiğimiz standartları karşılamalıdır. 

• Tedarikçinin kalite yönetim sistemi, bir sözleşme imzalanmadan önce değerlendirilecektir. Kalite standartlarımızı açıkça belirteceğiz ve tedarikçinin bu standartlara uygunluğunu düzenli olarak değerlendireceğiz.