ÇEVRE POLİTİKASI

Sürekli iyileştirmeye odaklanıyoruz.

• Çevresel zorluklarla başa çıkmak için önleyici ve sistematik eylemlerde bulunacağız.

• Çalışanlarımıza çevre eğitimi ve bilgileri sağlayacak ve onları sürekli iyileştirme çabamıza dahil edeceğiz.

Yasal ve diğer gerekliliklere uyuyoruz.

• Faaliyetlerimiz tüm çevre mevzuatına ve düzenleyici gerekliliklere uyacak ve bunları aşacaktır.

Kaynakları verimli yönetiyoruz.

• Enerji, su, hammadde ve diğer doğal kaynakların verimli kullanımı, organizasyonumuzun bir özelliği olacaktır.

Emisyonları azaltıyor ve riskleri en aza indiriyoruz.

• Üretim tesislerinden ve diğer faaliyetlerden kaynaklanan atık ve emisyonlar en aza indirilecektir. Atık ürünler mümkün olduğunca kapsamlı ve verimli bir şekilde geri dönüştürülecektir.  

• Kazaları, yaralanmaları, kontrolsüz emisyonları ve tehlikeli kimyasallara maruz kalmayı önleyici tedbirler alacağız. 

Çevre dostu ürünler sunuyoruz.

• Olumsuz çevresel etkileri azaltmaya yardımcı olan yüksek kaliteli, enerji verimli ürünler ve çözümler sunacağız.

• Ürün geliştirme süreçlerimizde ve malzeme seçimimizde, nakliyede, ürün performansında ve geri dönüşümde her şeyi kapsayan bir çevre görüşüne sahip olacağız. 

İş ortaklarımızdan yüksek standartlar bekliyoruz.

• Tedarikçileri, yüklenicileri ve nakliye ortaklarını seçerken çevresel boyutları dikkate alacağız. 

Şeffaf bilgi sağlıyoruz.

• Sürdürülebilirlik ilerlememizi iletme şeklimizde açık ve objektif olacağız. Raporlamamız, yerleşik uluslararası yönergelere uygundur.